PUMPE SHOP        069/41 93 459

                                                                                                         
Brio Tank - kontrola protoka Cena: 6.240,00 din

            

BRIO TANK -Elektronski uređaj za kontrolu protoka i pritiska je uređaj napravljen da automatizuje početak i prestanak rada električne pumpe makismalne snage

 2hp (1.4kW). Kada pritisak opadne ili se protok u cevovodu uspostavi – odnosno, otvaranjem ili zatvaranjem slavina – Brio Tank automatski uklučuje pumpu.Nakon zatvaranja slavine (prestanka protoka) pumpa će još raditi nekoliko sekundi i Brio Tank će je isključiti.

• BRIO TANK u malom rezervoaru kompenzuje privremeni gubitak pritiska u sistemu kod malih procurivanja i odmah ne uključuje pumpu te tako održava sistem u ravnoteži. Tehničke karakteristike su iste kao za BRIO 2000MT uređaj.

• Brio Tank ima zaštitnu funkciju: zaustavlja pumpu prilikom rada na suvo, isključuje pumpu kada nestane vode, štiteći je pritom od opasnog rada na suvo.

• Brio Tank zamenjuje u potpunosti uobičajne vodene sisteme koji se sastoje od presostata,manometra  i rezervoara za kompenzaciju.

• Brio Tank ima manometar za vizuelnu kontrolu  pritiska.

• Brio Tank je opremljen funkcijom automatskog resetovanja sa nekoliko proba u jednom času. Ova funkcija omogućava pumpi, koja je bila zaustavljena zbog nedostatka vode, da na kratko startuje i time proveri da li je dotok vode uspostavljen. Ako je dotok vode uspostavljen, uređaj produžava sa normalnim radom. U slučaju da za vreme jedne od ovih proba, pumpa uspe da usisa vodu, sistem ponovo počinje da radi normalno, u suprotnom, Brio Tank nastavlja da pokušava sve dok se neostvari ranije podešen broj proba. Jednom kada se ta granica pređe, uređaj definitivno zaustavlja pumpu i ponovno pokretanje može da se ostvari samo ručno, pritiskanjem dugmeta za resetovanje. Standardna verzija je podešena da sprovede 4 testiranja automatskog resetovanja pri ravnomernim intervalima od po nekoliko sekundi u vremenu od 60 minuta. Brio Tank je najbolji izbor kada odlučite da instalirate proizvod čije ukupne dimenzije su male i za koji nije neophodno održavanje.

UPUTSTVO ZA BRIO TANK                                       SAJT PROIZVOĐAČA

Copyright © 2023. All Rights Reserved.