PUMPE SHOP        069/41 93 459

       Presostati ili pritisne sklopke su elektromehanički sklopovi sastavljeni od kućišta,membrane ,opruge i električnih kontakata koji pod dejstvom vazduha/vode na membranu  isključuju/uključuju električne kontakte. Namenjeni su za uspostavljanje ili prekid strujnog kola pod dejstvom pritiska vazduha ili vode. Podešavanje momenta uključenja/isključenja vrši se zatezanjem ili popuštanjem odredjene opruge. Svi presostati u našem web šopu su originalni italijanski brend firme ITALTECNICA iz Italije.

      Vazdušna sklopka (presostat – prekidač pritiska) automatski vrši isključivanje i uključivanje pumpe u hidroforskim sistemima kada pritisak dostigne zadatu maksimalnu ili minimalnu vrednost.Kada je maksimalni pritisak dostignut, kontakt se otvara i pumpa se zaustavlja. Dostignuta minimalna vrednost pritiska zatvara kontakte i pokreće pumpu. Unutrašnji pritisak se dobija kada se podesi minimalna i maksimalna vrednost pritiska (histerezis Δ). Membrana je od NBR gume, pa se ova vazdušna sklopka može koristiti za sisteme distribucije vode za piće, kao i za distribuciju tehničkih voda

                                                                               


        PM5 1/2" F     Cena: 1.020,00 din
    
PM5 Monofazni presostat za vodu i vazduh 1/2"
Opseg podesavanja 1-5 bara
Fabricki podesen 1.4-2.8 bara
Minimalna difrenca 0.6 bara
Maximalna diferenca 2.5 bara
Nominalna struja 16 A
Nominalni napon 250-500 V
Stepen zastite IP 44
Maximalna temperatura 55 C

          PT12 1/2" F   Cena:1.140,00 din


PT12 Trofazni presostat za vodu i vazduh 1/2"
Opseg podesavanja 3-12 bara
Fabricki podesen 5-7 bara
Minimalna difrenca 1.5 bara
Maximalna diferenca 4 bara
Nominalna struja 16 A
Nominalni napon 250-500 V
Stepen zastite IP 44
Maximalna temperatura 55 C
          PT5 1/2" F     Cena:1.020,00 din


    PT5 trofazni presostat za vodu i vazduh 1/2"
Opseg podesavanja 1-5 bara
Fabricki podesen 1.4-2.8 bara
Minimalna difrenca 0.6 bara
Maximalna diferenca 2.5 bara
Nominalna struja 16 A
Nominalni napon 250-500 V
Stepen zastite IP 44
Maximalna temperatura 55 C

         LP3 1/2"    Cena:1.140,00 din

Vazdušna sklopka niskog pritiska: područje rada 0,05-0,45bara podešen fabrički na 0,1-0,45 bara

• Vazdušna sklopka za minimalni pritisak
• Vazdušna sklopka niskog pritiska za zaštitu vodenih (protivpožarni, sistemi za navodnjavanje) i vazdušnih (kontrola kola sa podpritiskom) sistema
• Vazdušna sklopka niskog pritiska prekida električnu vezu između mreže i tereta kada se pritisak spusti ispod zadate vrednosti
• U sistemima za navodnjavanje je vazdušna sklopka niskog pritiska uparena sa PM/5 prekidačem pritiska u nameri da zaštiti pumpu od rada na suvo
• Reset je automatski kada pritisak postane viši od zadate početne vredosti ili kada se pritisne reset dugme
• Dupli električni kontakt: normalno otvoren, napravljen od legure mesinga sa površinom od Ag-Ni
• Pritisak se reguliše preko zavrtnja M4
• NBR gumena membrana sa umetnutim platnom
• Hidraulična konekcija od galvanizovanog čelika od 1/2’’ F
• Standardni stepen zaštite IP44
• Maksimalna temperatura okoline 55°C
• Kleme kablova otporne na kidanje

• Vazdušna sklopka koja automatski isključuje pumpu kada pritisak dostigne podešenu minimalnu vrednost. Pumpa se ponovo pokreće kako bi se dostigao odgovarajući pritisak u mreži ili se pritisne ‘’Reset’’ (1) dugme
• Primena: Ugradjuje se na stare i nove hidroforske sisteme na stranu pražnjenja pumpe


Copyright © 2023. All Rights Reserved.