PUMPE SHOP        069/41 93 459

                                                                                                                                                                                           

   Pomoću ovih uređaja upravljanje pumpama je vrlo jednostavno i pouzdano. Prilikom premašivanja odgovarajuće visine pumpa se automatski isključuje. Visinu nivoa vode reguliše dužinom kabla na kojem se nalazi protivteg. Koriste se za zaštitu pumpe od nestanka vode, za automatski rad (punjenje ili pražnjenje rezervoara, šahtova, tankova...). Postoje plovci za čistu vodu, plovci za otpadnu vodu i plovci sa protiveksplozivnom zaštitom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Temperatura vode T 50 °C
Temperatura Ambient T 50 °C
Stepen zaštite Ip 68
Akcija 1 B
Pti 175
Grado di imquinamento / Pollution degree 2
Frekvencija 50/60 Hz
Komutacioni ugao   +/- 15
Napon napajanja 250Vac
Maksimalna struja 10(4)A
Mikroprekidač 16A
Dimenzije mm 195x80x80
Težina g 155
Material Polipropilene Atox
Klasa izolacije II
Proizvodjač   FAES
TITANIO 10 m neopren Cena : 6.600,00 din
TITANIO 15 m neoprenCena :
TITANIO 20 m neoprenCena : 7.680,00 din


Copyright © 2023. All Rights Reserved.