PUMPE SHOP        069/41 93 459


                                                                                                 

Brio top 2.0 - digitalni kontroler pritiska i protokaCena: 10.800,00  din

                    

     Novi Brio Top je elektronski konroler za monofazne pumpe snaga do 2.2Kw.Ima mogućnost smeštanja kondenzatora dubinskih pumpi u kućište brio top uredjaja.Izradjuje se u dve opcije priključaka sa 1" i sa 5/4" priključkom. Automatski pokreće i zaustavlja pumpe,reagujući na unapred podešeni minimalni ili maximalni  pritisak uključenja.Postoji i opcija kontrole min pritiska uključenja i isključenja kod prestanka protoka.Digitalno prikazuje parametre kao što su zadati pritisak i potrošnja struje.LED indikator prikazuje status rada:napajanje,grešku i rad pumpe.Poseduje priključke za plovak prekidač ili daljinsku kontrolu.U log fajlu vodi evidenciju o alarmima a poseduje i brojač časova rada.Štiti pumpe od nestanka vode na usisu( rad na suvo) . Opcijom maximalni pritisak ,sprečava prekoračenje maximalnog zadatog pritiska.Poseduje opciju kratkotrajnih startova pri temperaturi vode nižoj od +4 C i na taj način štiti od smrzavanja. Opcija 24h režima štiti pumpe od korozije jer ukoliko se ne koristi duže od 24h, kratkotrajno pokreće pumpu i na taj način sprečava da dodje do korodiranja ili blokiranja pumpe usled dugotrajnog stajanja.Može se podesiti maximalna struja pumpe te ukoliko dodje do prekoračenja zadate vrednosti blokira rad pumpe prikazujući grešku strujnog preopterećenja.Postoji mogućnost regulacije naizmeničnog rada dve ili više pumpi.Može se montirati u vertikalnom ili horizontalnom položaju u pravcu protoka vode.Copyright © 2023. All Rights Reserved.