PUMPE SHOP        069/41 93 459

                                                                                                                                    

                                          

SPIN KONTROLA PROTOKACena : 5.400,00 din

Spin je elektronski uredjaj koji će Vam zaštiti Vaše stare hidropake od nestanka vode na usisu.
Poznato je da običan hidropak nema mogućnost zaštite rada na suvo i da će u slučaju nestanka
vode na usisu pumpe doći do njenog trajnog oštećenja.Italtecnica je razvila mali elektronski sklop
koji se montira na potisnoj strani hidropaka, koji veoma efikasno štiti Vaš hidropak od nestanka
vode na usisu pumpe. Sklop poseduje automatski reset u intervalu od 60 min 4 pokušaja. Ukoliko
ni tada ne detektuje protok vode veći od 2.4 l/min trajno se blokira te ga je potrebno ručno
resetovati( na prednjoj ploči je taster RESET. Interval podešavanja rada pumpe bez protoka vode
kroz uredjaj je podesiv u vremenu od 10-180s.Primenjuje se na motore snage do 2HP.
Proizvodi se u varijanti sa bočnim šuko utikačem za priključak pumpe ili sa kablom koji se
priključuje na pumpu.Montaža je moguda u svim položajima a priključci za povezivanje na
cevi su 1" sa vanjskim navojem.Takodje postoji mogućnost primene ovog sklopa na nekoliko
aplikacija pumpnih sistema.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Napajanje ..........................................115-230Vac ±10% 50/60Hz
Minimalna struja: ..............................1A*
Maximalna struja: ............................. 12A
Maximalni pritisak: ..........................10 bar
Minimalan protok: ........................... 2,4 l/min
Stepen zaštite: ..................................IP20 - IP65
Maximalna temp. fluida: ....................50°C
Maximalna temperature okoline: .....50°C

*Da bi Spin ispravno funkcionisao mora biti opterećen minimalnom strujom od 1A (potrošač mora vući struju min 1 A)

Copyright © 2023. All Rights Reserved.